องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนพัฒนา 3 ปี 2558-2560
ประชาสัมพันธ์ภาษี
เผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อ จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
ส่วนสวัสดิการสังคม
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำหรับนักท่องเที่ยว
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)
[ ดูทั้งหมด ]


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2557
กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  โครงการสืบสานประเพณี วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุระดับตำบลตาเนิน
       โครงการสืบสานประเพณี วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุระดับตำบลตาเนิน
วันที่ 13 เมษายน 2561 ณ วัดบึงบริบูรณ์
 
  โครงการสืบสานประเพณี วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุระ...
  โครงการ รณณรงค์ให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสา...
  โครงการวันท้องถิ่นไทย ปี 2561
  โครงการ "ก่อพระเจดีย์ทราย" ร่วมสืบสานประเพณี ประจำ...
  รับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สำหรับผู้...
  โครงการก่อพระเจดีย์ทราย ประจำปี 2560
  โครงการปฏิบัติธรรม ประจำปี 2560
  โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกป้องกัน...
  กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย
  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันท้องถิ่นไทย
   
สำรวจความคิดเห็นของการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้