องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนพัฒนา 3 ปี 2558-2560
ประชาสัมพันธ์ภาษี
เผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อ จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
ส่วนสวัสดิการสังคม
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำหรับนักท่องเที่ยว
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)
[ ดูทั้งหมด ]


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2557
กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน เป็นตัวแทน อำเภอเนินสง่า เข้าร่วมกิจกรรม (ผู้ก่อการ) ของจังหวัดชัยภูมิ เ...
       องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน เป็นตัวแทน อำเภอเนินสง่า เข้าร่วมกิจกรรม (ผู้ก่อการ) ของจังหวัดชัยภูมิ เข้...
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน เป็นตัวแทน อำเภอเนินสง...
  ประชาสัมพันธ์ เรื่องโรคและภัยสุขภาพ
  ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ท...
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่...
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ร่วมงานพระราชพิธี เนื่...
  โครงการสร้างแกนนำเครือข่ายความปลอดภัยทางน้ำแก่ผู้น...
  โครงการ การบริหารขยะอินทรีย์(ขยะเปียก)
  โครงการส่งเสริมธนาคารขยะภายในหมู่บ้าน พ.ศ.2561
  ขอประชาสัมพันธ์และชี้แจงให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหน...
  โครงการสืบสานประเพณี วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุระ...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้