องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนพัฒนา 3 ปี 2558-2560
ประชาสัมพันธ์ภาษี
เผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อ จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
ส่วนสวัสดิการสังคม
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำหรับนักท่องเที่ยว
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนป้องกันปราบปรามทุจริต
แผนการดำเนินงาน
ร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือการปฏิบัติงาน
กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
รายงานความพึงพอใจ
 
[ ดูทั้งหมด ]


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2557
กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  ประชาสัมพันธ์จากกรมบัญชีกลาง เรื่อง การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประ...
      
ประชาสัมพันธ์จากกรมบัญชีกลาง
เรื่อง  การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   โดยกรมบัญชีกลาง
ทั้งนี้&nbs...
 
  ประชาสัมพันธ์จากกรมบัญชีกลาง เรื่อง การจ่ายเงินเบ...
  เปิดรับสมัครประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ประเพณีบุญเดือนส...
  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
  ประชาสัมพันธ์ กรอกข้อมูลในแบบสำรวจฯ โดยดำเนินการผ่...
  ประชาสัมพันธ์ กรอกข้อมูลในแบบสำรวจฯ โดยดำเนินการผ่...
  ประชาสัมพันธ์ กรอกข้อมูลในแบบสำรวจฯ โดยดำเนินการผ่...
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน เป็นตัวแทน อำเภอเนินสง...
  ประชาสัมพันธ์ เรื่องโรคและภัยสุขภาพ
  ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ท...
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้