องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนพัฒนา 3 ปี 2558-2560
ประชาสัมพันธ์ภาษี
เผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อ จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
ส่วนสวัสดิการสังคม
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำหรับนักท่องเที่ยว
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)
[ ดูทั้งหมด ]


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2557
กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  โครงการสร้างแกนนำเครือข่ายความปลอดภัยทางน้ำแก่ผู้นำหมู่บ้านและภาคีเครือข่าย(ผู้ก่อการดี)
       โครงการสร้างแกนนำเครือข่ายความปลอดภัยทางน้ำแก่ผู้นำหมู่บ้านและภาคีเครือข่าย(ผู้ก่อการดี)
 
  โครงการสร้างแกนนำเครือข่ายความปลอดภัยทางน้ำแก่ผู้น...
  โครงการ การบริหารขยะอินทรีย์(ขยะเปียก)
  โครงการส่งเสริมธนาคารขยะภายในหมู่บ้าน พ.ศ.2561
  ขอประชาสัมพันธ์และชี้แจงให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหน...
  โครงการสืบสานประเพณี วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุระ...
  โครงการ รณณรงค์ให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสา...
  โครงการวันท้องถิ่นไทย ปี 2561
  โครงการ "ก่อพระเจดีย์ทราย" ร่วมสืบสานประเพณี ประจำ...
  รับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สำหรับผู้...
  ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือ