องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนพัฒนา 3 ปี 2558-2560
ประชาสัมพันธ์ภาษี
เผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อ จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
ส่วนสวัสดิการสังคม
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำหรับนักท่องเที่ยว
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)
[ ดูทั้งหมด ]


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2557
กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  รับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สำหรับผู้สูงอายุที่เกิด ก่อน 1 ตุลาคม 2502
       องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน รับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สำหรับผู้สูงอายุที่เกิด ก่อน 1 ตุลาคม 2502 หรือผู้สูงอายุที่ย้ายเข้ามาเขต ตำบลตาเนิน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นมา นั...
 
  รับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สำหรับผู้...
  โครงการก่อพระเจดีย์ทราย ประจำปี 2560
  โครงการปฏิบัติธรรม ประจำปี 2560
  โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกป้องกัน...
  กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย
  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันท้องถิ่นไทย
  พิธีมอบวุฒิบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ตาเนิน
  โครงการให้ความรู้ด้านกฏหมายการป้องกันแก้ไขปัญหายาเ...
  โครงการคนไทยหัวใจเดืียวกัน
  โครงการ ปั่นดี มีสุข
   
สำรวจความคิดเห็นของการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้