องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อ จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๕๘-๐๐๒ สายบ้านเนินทอง-บ้านโนนไร่ ช่วงที่ ๑ บ้านเนินทอง หมู่ที่ ๑๐ - บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๔ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๙๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภ [ 21 ม.ค. 2562 ]
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๕๘-๐๐๒ สายบ้านเนินทอง-บ้านโนนไร่ ช่วงที่ ๒ บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๒ – บ้านโนนไร่ หมู่ที่ ๓ กว้าง ๖ ม. ยาว ๑,๒๕๐ ม. หนา ๐๑๕ ม. ลูกรังไหล่ทาง ๐๕๐ ม. [ 24 ธ.ค. 2561 ]
3 จัดซื้อวัสดุอาหารเสริมนมโรงเรียน สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน [ 31 ต.ค. 2560 ]
4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี [ 28 ก.ย. 2560 ]
5 โครงการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ [ 28 ก.ย. 2560 ]
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายหนูชัยถึงบ้านพ่อทองสุข แตงทรัพย์ หมู่ที่ 8 บ้านโกรกกุลา [ 15 ส.ค. 2560 ]
7 โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินสายหน้าบ่อขยะถึงแยกโนนขี้กลิ้ง บ้านเนินเพชร หมู่ที่ 14 ตำบลตาเนิน [ 15 ส.ค. 2560 ]
8 1. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-14 บ้านตาเนิน หมู่ที่ 1 ตำบลตาเนิน [ 15 ส.ค. 2560 ]
9 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-14 บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 ตำบลตาเนิน [ 15 ส.ค. 2560 ]
10 โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร สายนานายยวน สมศรี ถึงหนองประดู่ปุ่ม หมู่ที่ 5 บ้านหัวบึง ตำบลตาเนิน [ 15 ส.ค. 2560 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7