องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ [ 28 เม.ย. 2560 ]
2 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ 7 [ 27 ต.ค. 2559 ]
3 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ 9 [ 27 ต.ค. 2559 ]
4 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเคปซิลเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านตาเนิน - บ้านช่อระกา [ 1 มิ.ย. 2559 ]
5 ประกาศประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านตาเนิน-บ้านช่อระกา [ 22 ต.ค. 2558 ]
6 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 2 โครงการ [ 5 มิ.ย. 2558 ]
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยเสียว บ้านหนองโพธิ์ ม.4 [ 29 ต.ค. 2557 ]
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน เรื่องสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 21 ต.ค. 2557 ]
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (สถ.ศพด.2) บ้านหนองขาม ม.2 [ 10 ต.ค. 2557 ]
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการปฐมวัยที่ใช้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 25 ส.ค. 2557 ]
 
หน้า 1|2