หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  นางอุไร   โคคำลา  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
   
นายสมจิตร   กว้างนอก   นายบุญยิ่ง  จอมสันเทียะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
   
  นางสาวปวีณา  เผือโคกสูง  
  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 134303 คน ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฏาคม 2563