หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  นายปณวัฒน์  ประกายเพชร  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 191051 คน ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฏาคม 2563