หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th
 
 วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  26 ธ.ค. 2562    เปิดรับสมัครประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ประเพณีบุญเดือนสาม 2563 2
  5 มิ.ย. 2562    องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ประชุมการจัดทำประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 1
  8 พ.ค. 2562    ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค 2
  7 พ.ค. 2561    ขอประชาสัมพันธ์และชี้แจงให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็ดแรกเกิด 3
  5 ม.ค. 2561    รับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สำหรับผู้สูงอายุที่เกิด ก่อน 1 ตุลาคม 2502 2
  24 เม.ย. 2560    จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ 1
  17 พ.ย. 2558    เชิญชวนเที่ยวงานประเพณีลอยกระทงตามโครงการประเพณีลอยกระทง 2558 2
  2 ก.ย. 2557    ร่างแผนพัฒนาสามปี 1
  5 มิ.ย. 2556    รับโอนย้าย!!!!!! เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี - เจ้าพนักงานจัุดเก็บรายได้ ด่วนที่สุด 1
  3 มิ.ย. 2556    ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ ประจำปี2556 2

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1531 คน ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฏาคม 2563