หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th
 
 ประวัติความเป็นมา

                    ตำบลตาเนินเรียกชื่อ "ตาเนิน" ตามชื่อป่าสงวนแห่งชาติ ปัจจุบันป่าตาเนินเป็นป่าเสื่อมโทรม อดีตตำบลตาเนินขึ้นอยู่กับตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เมื่อปี 2535 ได้แบ่งเขตการปกครองจากอำเภอจัตุรัสมาเป็นกิ่งอำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ และเป็นตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า ในปัจจุบัน

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 175808 คน ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฏาคม 2563