องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร [ 5 มิ.ย. 2562 ]
2 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดแบบเอกสารตามระเบียบ [ 5 มิ.ย. 2562 ]
3 พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ปรำปี พ.ศ2521-2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี 2562 [ 5 มิ.ย. 2562 ]
4 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ2562 [ 5 มิ.ย. 2562 ]
5 กฏกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุุุ [ 8 พ.ค. 2562 ]
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง(ฉบับที่ 3) พ.ศ 2561 [ 8 พ.ค. 2562 ]