องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

คู่มือสำหรับประชาชน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 แบบคำขอจดทะเบียนพานิชย์ [ 1 ต.ค. 2559 ]
2 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 1 ต.ค. 2558 ]
3 การขอรับสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 1 ต.ค. 2558 ]
4 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 1 ต.ค. 2558 ]
5 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 1 ต.ค. 2558 ]
6 การรับชำระภาษีป้าย [ 1 ต.ค. 2558 ]