องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน รับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบปีประมาณ 2563 [ 5 ม.ค. 2561 ]
2 ประชาสัมพันธ์ รายงานข้อมูลรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 [ 30 ต.ค. 2560 ]
3 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 11 ต.ค. 2560 ]
4 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 10 ต.ค. 2560 ]
5 ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท รถบบรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน [ 16 พ.ค. 2560 ]
6 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน [ 17 ก.พ. 2560 ]
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 8 ก.พ. 2560 ]
8 ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 26 ม.ค. 2560 ]
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 24 ม.ค. 2560 ]
10 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ 7 [ 23 พ.ย. 2559 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6