องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เปิดรับสมัครประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ประเพณีบุญเดือนสาม 2563 [ 26 ธ.ค. 2562 ]50
2 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ประชุมการจัดทำประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 5 มิ.ย. 2562 ]53
3 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค [ 8 พ.ค. 2562 ]48
4 ขอประชาสัมพันธ์และชี้แจงให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็ดแรกเกิด [ 7 พ.ค. 2561 ]48
5 รับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สำหรับผู้สูงอายุที่เกิด ก่อน 1 ตุลาคม 2502 [ 5 ม.ค. 2561 ]51
6 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ [ 24 เม.ย. 2560 ]51
7 เชิญชวนเที่ยวงานประเพณีลอยกระทงตามโครงการประเพณีลอยกระทง 2558 [ 17 พ.ย. 2558 ]51
8 ร่างแผนพัฒนาสามปี [ 2 ก.ย. 2557 ]46
9 รับโอนย้าย!!!!!! เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี - เจ้าพนักงานจัุดเก็บรายได้ ด่วนที่สุด [ 5 มิ.ย. 2556 ]49
10 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ ประจำปี2556 [ 3 มิ.ย. 2556 ]51
11 ฐานข้อมูลเกี่ยวศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลตาเนิน [ 30 พ.ย. 542 ]44
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
95 หมู่ที่ 10 บ้านเนินทอง ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์ 044-056455/โทรสาร 044-056455
E-mail : 6361502@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign