องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 132 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่และการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวการดำเนินงานของอบต.ตาเนิน [ 30 มี.ค. 2565 ]23
2 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน [ 25 มี.ค. 2565 ]27
3 รายงานการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 24 มี.ค. 2565 ]27
4 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันรับสินบน [ 23 มี.ค. 2565 ]30
5 ประกาศ เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินใสสะอาด" [ 10 มี.ค. 2565 ]18
6 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 9 มี.ค. 2565 ]17
7 ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน [ 7 มี.ค. 2565 ]15
8 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับถุงยังชีพในการช่วยหรือจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2565 [ 7 มี.ค. 2565 ]24
9 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาหรือเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 2 มี.ค. 2565 ]28
10 ขอเชิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (สำหรับบุคคลภายนอก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]27
11 ขอเชิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (สำหรับบุคคลภายใน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]20
12 ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 23 ก.พ. 2565 ]17
13 ประกาศ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ประจำปี 2565 [ 23 ก.พ. 2565 ]17
14 ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรั่ปชั่น ประจำปี 2565 [ 23 ก.พ. 2565 ]13
15 ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 23 ก.พ. 2565 ]13
16 ประกาศ เรื่อง มาตรการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 22 ก.พ. 2565 ]16
17 ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 22 ก.พ. 2565 ]17
18 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับถุงยังชีพในการช่วยหรือจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 [ 22 ก.พ. 2565 ]19
19 ประกาศ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Poolicy) [ 18 ก.พ. 2565 ]18
20 คำสั่ง เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA) และพัฒนาระบบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 14 ก.พ. 2565 ]18
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
95 หมู่ที่ 10 บ้านเนินทอง ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์ 044-056455/โทรสาร 044-056455
E-mail : 6361502@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign