องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 167 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2 ก.พ. 2566 ]2
2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2 ก.พ. 2566 ]0
3 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่่งปลูกสร้าง พ.ศ.2566 [ 29 ธ.ค. 2565 ]8
4 ประกาศ เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขัวญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) [ 8 ธ.ค. 2565 ]3
5 การรับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหาร [ 14 พ.ย. 2565 ]36
6 การบังคับใช้แผน อัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ครั้ง ที่ 2 [ 14 พ.ย. 2565 ]42
7 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ปี2566 [ 10 พ.ย. 2565 ]13
8 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน [ 4 พ.ย. 2565 ]31
9 เชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 พบกับกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ขบวนแห่กระทง การประกวดกระทง รำวงย้อนยุค ณ วัดบึงบริบูรณ์ ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ [ 26 ต.ค. 2565 ]60
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 21 ต.ค. 2565 ]27
11 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ขอประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 10 ต.ค. 2565 ]36
12 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]37
13 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]41
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 13 ก.ย. 2565 ]55
15 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 2 ก.ย. 2565 ]53
16 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน (รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 19 พ.ค. 2565 ]84
17 ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่และการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวการดำเนินงานของอบต.ตาเนิน [ 30 มี.ค. 2565 ]113
18 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน [ 25 มี.ค. 2565 ]125
19 รายงานการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 24 มี.ค. 2565 ]116
20 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันรับสินบน [ 23 มี.ค. 2565 ]152
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9