องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
รายงานผลการดําเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 23 ก.พ. 2567 ]15
2 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]69
3 ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 8 ก.พ. 2566 ]79
4 ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 8 ก.พ. 2566 ]75
5 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 8 ก.พ. 2566 ]75
6 ประกาศ เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานส่วนตำบล [ 8 ก.พ. 2566 ]76
7 ประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการร้องเรียนการทุจริต [ 8 ก.พ. 2566 ]74
8 ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม [ 8 ก.พ. 2566 ]72
9 ประกาศ เรื่อง มาตรการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน [ 8 ก.พ. 2566 ]70
10 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 15 มี.ค. 2565 ]160
11 รายงานผล 6 เดือน [ 9 เม.ย. 2564 ]270
12 ผลประโยชน์ทับซ้อน [ 9 เม.ย. 2564 ]255
13 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 8 มี.ค. 2564 ]282
14 มาตรการเผยแพร่สาธารณะ [ 8 มี.ค. 2564 ]255
15 มาตรการส่วนได้ส่วนเสีย [ 8 มี.ค. 2564 ]263
16 มาตรการรับสินบน [ 8 มี.ค. 2564 ]260
17 มาตรการร้องเรียนการทุจริต [ 8 มี.ค. 2564 ]252
18 มาตรการจิตสำนึก [ 8 มี.ค. 2564 ]258
19 มาตรการส่งเสริมโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 8 มี.ค. 2564 ]266
20 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 5 มิ.ย. 2562 ]261