องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 15 มี.ค. 2565 ]54
2 รายงานผล 6 เดือน [ 9 เม.ย. 2564 ]122
3 ผลประโยชน์ทับซ้อน [ 9 เม.ย. 2564 ]118
4 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 8 มี.ค. 2564 ]126
5 มาตรการเผยแพร่สาธารณะ [ 8 มี.ค. 2564 ]115
6 มาตรการส่วนได้ส่วนเสีย [ 8 มี.ค. 2564 ]117
7 มาตรการรับสินบน [ 8 มี.ค. 2564 ]116
8 มาตรการร้องเรียนการทุจริต [ 8 มี.ค. 2564 ]115
9 มาตรการจิตสำนึก [ 8 มี.ค. 2564 ]117
10 มาตรการส่งเสริมโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 8 มี.ค. 2564 ]120
11 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 5 มิ.ย. 2562 ]121