องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน (การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม) [ 13 ก.พ. 2566 ]10
2 เวทีประชาคม(โครงการทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 )ครั้งที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม –10 กุมภาพันธ์ 2566 [ 13 ก.พ. 2566 ]8
3 ประชุมเรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การยบริหารส่วนตำบลตาเนิน [ 19 ม.ค. 2566 ]6
4 ประชมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัมนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2565 [ 21 เม.ย. 2565 ]128
5 ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 1/2565 [ 15 มี.ค. 2565 ]124
6 ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงงแผนพัมนาหมูบ้าน ประจำปี 2565 [ 14 มี.ค. 2565 ]89