หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th
 
 แผนอัตรากำลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  9 ก.ค. 2562    แผนอัตรากำลัง พศ.2561-2563 31
  5 มิ.ย. 2562    แผนพัฒนาบุคลากร 25
  5 มิ.ย. 2561    แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 3 ปี ปีงบประมาณ 2561-2563 17
  1 ต.ค. 2560    ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 36
  1 ต.ค. 2560    ประกาศกำหนดโครงสร้าง 25
  1 ต.ค. 2560    แผนอัตรากำลัง (พศ.2561-2563) 30
แสดงข้อมูล : 6
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 20544 คน ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฏาคม 2563