หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th
 
 แผนอัตรากำลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  4 พ.ย. 2563    แผนอัตรากำลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564-2566 21
  3 พ.ย. 2563    การบังคับใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 27
  3 พ.ย. 2563    การจัดพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. และพนักงานจ้าง ลงสู่ตำแหน่งตามแผนกำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 23
  3 พ.ย. 2563    ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน 19
  9 ก.ค. 2562    แผนอัตรากำลัง พศ.2561-2563 18
  5 มิ.ย. 2562    แผนพัฒนาบุคลากร 19
  5 มิ.ย. 2561    แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 3 ปี ปีงบประมาณ 2561-2563 22
  1 ต.ค. 2560    ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 19
  1 ต.ค. 2560    ประกาศกำหนดโครงสร้าง 21
  1 ต.ค. 2560    แผนอัตรากำลัง (พศ.2561-2563) 21
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 99602 คน ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฏาคม 2563