หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th
 
 แผนดำเนินการประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  9 เม.ย. 2564    แผนดำเนินงานปี 64 49
  14 ก.ย. 2554    แผนการปฏิบัตงานส่วนการศึกษา ปี 2555 51
  11 มิ.ย. 2553    ส่วนการศึกษา โครงสร้างหลักสูตร 55
แสดงข้อมูล : 3
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 191107 คน ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฏาคม 2563