หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th
 
 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 20531 คน ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฏาคม 2563