หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th
 
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  5 มิ.ย. 2562    คู่มือการปฏิบัติงาน 7
  5 มิ.ย. 2562    คู่มือการปฏิบัติงาน 8
  5 มิ.ย. 2562    คู่มือการปฏิบัติงาน 7
  5 มิ.ย. 2562    คู่มือการปฏิบัติงาน 8
  5 มิ.ย. 2562    คู่มือการปฏิบัติงาน 8
  5 มิ.ย. 2562    คู่มือการปฏิบัติงาน 7
แสดงข้อมูล : 6
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 115399 คน ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฏาคม 2563