หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th
 
 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  5 มิ.ย. 2562    รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาครั้งที่1 19
  5 มิ.ย. 2562    รา่ยงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาครั้งที่2 21
แสดงข้อมูล : 2
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 13469 คน ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฏาคม 2563