หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th
 
 กองสวัสดิการสังคม
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  30 ต.ค. 2557    หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 37
  30 ต.ค. 2557    หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยผู้พิการ 38
แสดงข้อมูล : 2
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 45059 คน ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฏาคม 2563