หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  26 มิ.ย. 2564    วันต่อต้านยาเสพติดโลก 8
  25 มิ.ย. 2564    วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 8
  18 มิ.ย. 2564    เชิญชวน แต่งกายชุดไทย สำหรับวันศุกร์ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและสัญลักษณ์ไทย 10
  15 มิ.ย. 2564    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน 1
  9 มิ.ย. 2564    โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษี และชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยนอกสถานที่ 9
  25 พ.ค. 2564    บัตรประจำตัว คนพิการ มีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 10
  11 พ.ค. 2564    ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ยังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) แก่ประชาชนมิให้เสี่ยงต่อการสัมผัสโรค ดังนั้น องค์ 72
  2 ก.พ. 2564    แนวทางการป้องกันโรคระบาดในสุกร 10
  27 ม.ค. 2564    ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชั่น "พ้นภัย" 10
  11 ม.ค. 2564    เรื่อง รับโอน (ย้าย) ข้าราชการ/พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ ข้าราชการประเภทอื่น 14

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 115433 คน ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฏาคม 2563