องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ฐานข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 แผ่นพับประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นตำบลตาเนิน [ 15 ก.พ. 2559 ]
2 แผ่นพับศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่นตำบลตาเนิน [ 15 ก.พ. 2559 ]