องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันท้องถิ่นไทย


องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันท้องถิ่นไทย โดยได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณ อาคารสำนักงาน อบต. ตาเนิน และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาเนิน ในวันที่ 16 มีนาคม 2560