องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย


องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินได้เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันท้องถิ่นไทย วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี ณ. ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ