องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


พิธีมอบวุฒิบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ตาเนิน


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินได้เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่เด็กที่จบการศึกษาในระดับก่อยวัยเรียน ของสถานศึกษาในสังกัด อบต. ตาเนิน ทั้ง 3 แห่ง ณ ห้องประชุม อบต. ตาเนิน