องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการให้ความรู้ด้านกฏหมายการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด


องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินได้จัดทำโครงการให้ความรู้ด้านกฏหมายการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้กับกลุ่มผู้นำและอาสาสมัครในตำบลตาเนิน ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน