องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการคนไทยหัวใจเดืียวกัน


องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินเข้าร่วมต้อนรับคณะผู้ทำงานตามโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน ณ ศาลาหมู่บ้าน บ้านโกรกกุลา ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560