องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการ ปั่นดี มีสุข


องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน งานสาธารณสุข สำนักปลัด ได้จัดโครงการ ปั่นดี มีสุข. ในวันที่ 8 ก.พ.60 เวลาตั้งแต่ 08.00 น.เป็นต้นไป