องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player



 


ไกลเกลี่ยข้อพิพาท ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ที่ บ้านสามหลักพัฒนา


งานพัฒนาชุมชน. สำนักปลัด ร่วมกับ สนง.ความมั่นคง จ.ชัยภูมิ ไกลเกลี่ยข้อพิพาท ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ที่ บ้านสามหลักพัฒนา