องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


เปิดรับสมัครประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ประเพณีบุญเดือนสาม 2563


เปิดรับสมัครประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ประเพณีบุญเดือนสาม 2563 ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 24 มกราคม 2563 สมัครได้ที่ ประธานสภา อบต.ตาเนิน : นางวิไล คำจันทร์ดี โทร.099-818-5570 รองประธานสภา อบต.ตาเนิน : นางสิริญากร หมั่นคำ โทร.095-921-4065 สมาชิกสภา อบต.ตาเนิน : นางละออ ฤทธิ์กำลัง โทร.087-116-1369