องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player



 


องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน เป็นตัวแทน อำเภอเนินสง่า เข้าร่วมกิจกรรม (ผู้ก่อการ) ของจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประกวดตามโครงการ สร้างแกนนำเครือข่ายความปลอดภัยทางน้ำ โดยภาคีเคครือข่ายเครือข่าย ในเขตองค์การ


องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน เป็นตัวแทน อำเภอเนินสง่า เข้าร่วมกิจกรรม (ผู้ก่อการ) ของจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประกวดตามโครงการ สร้างแกนนำเครือข่ายความปลอดภัยทางน้ำ โดยภาคีเคครือข่ายเครือข่าย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ประจำปี พ.ศ.2561