องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการสร้างแกนนำเครือข่ายความปลอดภัยทางน้ำแก่ผู้นำหมู่บ้านและภาคีเครือข่าย(ผู้ก่อการดี)


โครงการสร้างแกนนำเครือข่ายความปลอดภัยทางน้ำแก่ผู้นำหมู่บ้านและภาคีเครือข่าย(ผู้ก่อการดี)