องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการสืบสานประเพณี วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุระดับตำบลตาเนิน


โครงการสืบสานประเพณี วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุระดับตำบลตาเนิน
วันที่ 13 เมษายน 2561 ณ วัดบึงบริบูรณ์