องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการก่อพระเจดีย์ทราย ประจำปี 2560


องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ได้จัดโครงการก่อพระเจดีย์ทราย เพื่อสืบสานประเพณีให้สืบต่อไป และสร้างความรักความสามัคคีในหมู่บ้าน