องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
 
รำวงย้อนยุค งานประเพณีลอยกระทง ณ วัดบึงบริบูรณ์ ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
 
รำถวายเจ้าพ่อพญาแลอำเภอเนินสง่า ปี 2566
 
งานเจ้าพ่อพญาแลอำเภอเนินสง่า ปี 2566 ณ หน้าอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
 
วิดีทัศน์ ประมวลภาพกิจกรรมโครงการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้สูงอายุ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามห
 
ขบวนแห่อัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2566 อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ
 
วันที่ 13 เมษายน 2566 องการบริหารส่วนตำบลตาเนิน จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุในเขตตำบ
 
วิดีทัศน์ ขบวนแห่ผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบก่อสร้างฝายกั้นน้ำ ของวัดบึงบริบูรณ์ นำทีมโดยนายสถาพร สงคราม
 
วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน จัดกิจกรรม โครงการป้องกันและลดความเส
 
คุณสมบัติและบทบาทหน้าที่อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)
 
ปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนคูณ หมู่ที่ 7 ตำบลตาเนิน อำเภอเ
 
To Be Number รวมพล คนทูบีนัมเบอร์วัน ร่วมแสดงพลังพลเมืองไม่ทนต่อยาเสพติด และออกกำลังกายประกอบเพลง
 
เปิดกิจกรรมเลือกตัวแทนในห้องเรียน เพื่อประสานงานกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุ
 
ทำบุญถวายภัตตาหารเพล เนื่องในโอกาสทำบุญขึ้นอาคารห้องประชุมใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
 
ทอดผ้าป่า ในงานปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลอง (งานบุญเดือนสาม) ประจำปี 2566 ณ วัดบึงบริบูรณ์
 
แนะนำ นักเรียน ลดปริมาณและจัดทำขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
 
ปฐมนิเทศน์โรงเรียนผู้สูงอายุ
 
วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 น. นางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินเป็นประธานพิธีเปิ
 
รณรงค์ลดปริมาณและจัดทำขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน
 
งานประเพณีลอยกระทง ณ วัดบึงบริบูรณ์ ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
 
รำบวงสรวง งานเจ้าพ่อพญาแลอำเภอเนินสง่า ปี 2565
 
รำถวายเจ้าพ่อพญาแล
 
รำบวงสรวง งานเจ้าพ่อพญาแลอำเภอเนินสง่า ปี 2565
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
 
โรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
 
ประชาคมอาเซียน ASEAN
 
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10
 
เดินขบวน โควิด
 
เปิดกิจกรรมกีฬา
 
ทอดผ้าป่า ในงานปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลอง (งานบุญเดือนสาม) ประจำปี 2566 ณ วัดบึงบริบูรณ์