องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 


ขอประชาสัมพันธ์และชี้แจงให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็ดแรกเกิด

    รายละเอียดข่าว

ขอประชาสัมพันธ์และชี้แจงให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็ดแรกเกิด จาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องด้วย โครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ส่งผลต่องบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน ดังนั้น ในระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน 2561 ผู้มีสิทธิ์จะไม่ได้รับรับ อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เนื่องจากงบประมาณอยู่ในการรอจัดสรรเพิ่มเติมจากสำนักงบประมาณ

    เอกสารประกอบ ขอประชาสัมพันธ์และชี้แจงให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็ดแรกเกิด
  Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/tanernern/domains/tanern.go.th/public_html/select_news.php on line 193
    วันที่ลงข่าว
: 7 พ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ