องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
การขับเคลื่อนจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 10 มี.ค. 2566 ]17
2 แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม 2566 [ 9 มี.ค. 2566 ]25
3 แนวทางปฏิบัติ เพื่อพฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ Do’s and Don’ts [ 9 มี.ค. 2566 ]24
4 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ.2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]20
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลตาเนิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน [ 25 พ.ย. 2565 ]20
6 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 25 พ.ย. 2565 ]21
7 คำสั่งองค์การบิหารส่วนตำบลตาเนิน ที่ 319/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน [ 24 พ.ย. 2565 ]21