องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
การขับเคลื่อนจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการมาตรการ ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน [ 5 ก.พ. 2567 ]17
2 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2567 [ 5 ก.พ. 2567 ]18
3 ประกาศ เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน [ 5 ก.พ. 2567 ]17
4 แนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do’s & Don’ts) [ 1 ก.พ. 2567 ]21
5 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม [ 31 ม.ค. 2567 ]26
6 ประกาศ เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2542 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 24 ม.ค. 2567 ]18
7 ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 10 มี.ค. 2566 ]64
8 แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม 2566 [ 9 มี.ค. 2566 ]63
9 แนวทางปฏิบัติ เพื่อพฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ Do’s and Don’ts [ 9 มี.ค. 2566 ]66
10 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ.2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]71
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลตาเนิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน [ 25 พ.ย. 2565 ]73
12 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 25 พ.ย. 2565 ]68
13 คำสั่งองค์การบิหารส่วนตำบลตาเนิน ที่ 319/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน [ 24 พ.ย. 2565 ]63