องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง การบังคับใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 [ 29 ก.ย. 2566 ]42
2 ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 [ 29 ก.ย. 2566 ]42
3 ประกาศ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน [ 29 ก.ย. 2566 ]43
4 ประกาศ เรื่อง การบังคับใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ครั้งที่ 1 [ 1 ก.ย. 2565 ]138
5 แผนอัตรากำลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 4 พ.ย. 2563 ]284
6 การบังคับใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 3 พ.ย. 2563 ]330
7 การจัดพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. และพนักงานจ้าง ลงสู่ตำแหน่งตามแผนกำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 3 พ.ย. 2563 ]273
8 ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน [ 3 พ.ย. 2563 ]326
9 แผนอัตรากำลัง พศ.2561-2563 [ 9 ก.ค. 2562 ]246
10 แผนพัฒนาบุคลากร [ 5 มิ.ย. 2562 ]291
11 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 3 ปี ปีงบประมาณ 2561-2563 [ 5 มิ.ย. 2561 ]257
12 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง [ 1 ต.ค. 2560 ]243
13 ประกาศกำหนดโครงสร้าง [ 1 ต.ค. 2560 ]280
14 แผนอัตรากำลัง (พศ.2561-2563) [ 1 ต.ค. 2560 ]297