องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง การบังคับใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 [ 29 ก.ย. 2566 ]28
2 ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 [ 29 ก.ย. 2566 ]27
3 ประกาศ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน [ 29 ก.ย. 2566 ]27
4 ประกาศ เรื่อง การบังคับใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ครั้งที่ 1 [ 1 ก.ย. 2565 ]119
5 แผนอัตรากำลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 4 พ.ย. 2563 ]263
6 การบังคับใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 3 พ.ย. 2563 ]312
7 การจัดพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. และพนักงานจ้าง ลงสู่ตำแหน่งตามแผนกำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 3 พ.ย. 2563 ]253
8 ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน [ 3 พ.ย. 2563 ]306
9 แผนอัตรากำลัง พศ.2561-2563 [ 9 ก.ค. 2562 ]225
10 แผนพัฒนาบุคลากร [ 5 มิ.ย. 2562 ]273
11 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 3 ปี ปีงบประมาณ 2561-2563 [ 5 มิ.ย. 2561 ]235
12 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง [ 1 ต.ค. 2560 ]222
13 ประกาศกำหนดโครงสร้าง [ 1 ต.ค. 2560 ]261
14 แผนอัตรากำลัง (พศ.2561-2563) [ 1 ต.ค. 2560 ]275