องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้่านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี พ.ศ.2566 [ 18 ม.ค. 2566 ]63
2 ประกาศ เรื่อง เจตจำนงค์การบริหารงานด้วยความสุจริต ประจำปี 2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]62
3 ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรั่ปชั่น ประจำปี 2565 [ 24 ก.พ. 2565 ]148
4 นโยบายไม่รับของขวัญ [ 21 ก.พ. 2565 ]170
5 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ประจำปี 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]238
6 เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี พ.ศ.2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]233
7 เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต [ 4 ม.ค. 2564 ]233