องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 22 ก.พ. 2567 ]11
2 ประกาศ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานในการบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 22 ก.พ. 2567 ]10
3 ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้่านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี พ.ศ.2566 [ 18 ม.ค. 2566 ]79
4 ประกาศ เรื่อง เจตจำนงค์การบริหารงานด้วยความสุจริต ประจำปี 2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]80
5 ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรั่ปชั่น ประจำปี 2565 [ 24 ก.พ. 2565 ]164
6 นโยบายไม่รับของขวัญ [ 21 ก.พ. 2565 ]186
7 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ประจำปี 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]252
8 เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี พ.ศ.2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]254
9 เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต [ 4 ม.ค. 2564 ]252