องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567 [ 2 เม.ย. 2567 ]19
2 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) [ 7 ก.พ. 2567 ]22
3 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 12 ต.ค. 2566 ]21
4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน [ 6 เม.ย. 2566 ]70
5 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 [ 30 พ.ย. 2565 ]72
6 แผนดำเนินการงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]83
7 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) [ 4 เม.ย. 2565 ]184
8 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 22 ต.ค. 2564 ]198
9 แผนดำเนินงานปี 64 [ 9 เม.ย. 2564 ]292
10 แผนการปฏิบัตงานส่วนการศึกษา ปี 2555 [ 14 ก.ย. 2554 ]284
11 ส่วนการศึกษา โครงสร้างหลักสูตร [ 11 มิ.ย. 2553 ]296