องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน [ 8 ก.พ. 2567 ]11
2 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 1 ก.พ. 2567 ]11
3 ประกาศเรื่อง มาตราการจัดการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 24 ม.ค. 2567 ]12
4 คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 9 มี.ค. 2566 ]66
5 ประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการร้องเรียนการทุจริต [ 8 ก.พ. 2566 ]73
6 ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 8 เม.ย. 2565 ]204
7 ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตอบต.ตาเนิน [ 5 เม.ย. 2565 ]242
8 คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 25 มี.ค. 2565 ]212
9 ประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการร้องเรียนการทุจริต [ 23 ก.พ. 2565 ]217
10 ร้องเรียนร้องทุกข์ [ 5 มิ.ย. 2562 ]225
11 ร้องเรียนร้องทุกข์ [ 5 มิ.ย. 2562 ]268
12 ร้องเรียนร้องทุกข์ [ 5 มิ.ย. 2562 ]265