องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน [ 24 มี.ค. 2565 ]99
2 คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ [ 24 มี.ค. 2565 ]130
3 คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 มี.ค. 2565 ]124
4 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน [ 21 มี.ค. 2565 ]99
5 คู่มือปฏิบัติการบริหารงานนักพัฒนาชุมชน [ 21 มี.ค. 2565 ]137
6 คู่มือการปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล [ 21 มี.ค. 2565 ]97
7 คู่มือ กระบวน-ขั้นตอนการช่วยเหลือประชาชน [ 21 มี.ค. 2565 ]126
8 คู่มือ การตรวจรายงานการจัดตั้ง การย้าย/รวม ยุบเลิก และเปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ [ 21 มี.ค. 2565 ]103
9 คู่มือ หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 21 มี.ค. 2565 ]136
10 คู่มือ การปฏิบัติงานธุรการ [ 21 มี.ค. 2565 ]131
11 คู่มือ การปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 21 มี.ค. 2565 ]105
12 คู่มือ การปฏิบัติงานร้องทุกข์ [ 21 มี.ค. 2565 ]107
13 คู่มือ การปฏิบัติงานช่าง [ 21 มี.ค. 2565 ]128
14 คู่มือ การปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี [ 21 มี.ค. 2565 ]131
15 คู่มือ การปฏิบัติงานพัสดุ [ 21 มี.ค. 2565 ]136
16 คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 5 มิ.ย. 2562 ]190
17 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 5 มิ.ย. 2562 ]200
18 คู่มือการปฏิบัติงาน [ 5 มิ.ย. 2562 ]153
19 คู่มือการปฏิบัติงาน [ 5 มิ.ย. 2562 ]196
20 คู่มือการปฏิบัติงาน [ 5 มิ.ย. 2562 ]156
 
หน้า 1|2