องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 ม.ค. 2567 ]14
2 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน [ 24 มี.ค. 2565 ]193
3 คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ [ 24 มี.ค. 2565 ]229
4 คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 มี.ค. 2565 ]221
5 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน [ 21 มี.ค. 2565 ]195
6 คู่มือปฏิบัติการบริหารงานนักพัฒนาชุมชน [ 21 มี.ค. 2565 ]238
7 คู่มือการปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล [ 21 มี.ค. 2565 ]192
8 คู่มือ กระบวน-ขั้นตอนการช่วยเหลือประชาชน [ 21 มี.ค. 2565 ]228
9 คู่มือ การตรวจรายงานการจัดตั้ง การย้าย/รวม ยุบเลิก และเปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ [ 21 มี.ค. 2565 ]191
10 คู่มือ หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 21 มี.ค. 2565 ]236
11 คู่มือ การปฏิบัติงานธุรการ [ 21 มี.ค. 2565 ]238
12 คู่มือ การปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 21 มี.ค. 2565 ]196
13 คู่มือ การปฏิบัติงานร้องทุกข์ [ 21 มี.ค. 2565 ]199
14 คู่มือ การปฏิบัติงานช่าง [ 21 มี.ค. 2565 ]235
15 คู่มือ การปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี [ 21 มี.ค. 2565 ]226
16 คู่มือ การปฏิบัติงานพัสดุ [ 21 มี.ค. 2565 ]232
17 คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 5 มิ.ย. 2562 ]289
18 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 5 มิ.ย. 2562 ]295
19 คู่มือการปฏิบัติงาน [ 5 มิ.ย. 2562 ]235
20 คู่มือการปฏิบัติงาน [ 5 มิ.ย. 2562 ]289
 
หน้า 1|2