องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน [ 24 มี.ค. 2565 ]134
2 คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ [ 24 มี.ค. 2565 ]176
3 คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 มี.ค. 2565 ]166
4 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน [ 21 มี.ค. 2565 ]136
5 คู่มือปฏิบัติการบริหารงานนักพัฒนาชุมชน [ 21 มี.ค. 2565 ]182
6 คู่มือการปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล [ 21 มี.ค. 2565 ]135
7 คู่มือ กระบวน-ขั้นตอนการช่วยเหลือประชาชน [ 21 มี.ค. 2565 ]177
8 คู่มือ การตรวจรายงานการจัดตั้ง การย้าย/รวม ยุบเลิก และเปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ [ 21 มี.ค. 2565 ]139
9 คู่มือ หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 21 มี.ค. 2565 ]184
10 คู่มือ การปฏิบัติงานธุรการ [ 21 มี.ค. 2565 ]184
11 คู่มือ การปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 21 มี.ค. 2565 ]143
12 คู่มือ การปฏิบัติงานร้องทุกข์ [ 21 มี.ค. 2565 ]140
13 คู่มือ การปฏิบัติงานช่าง [ 21 มี.ค. 2565 ]177
14 คู่มือ การปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี [ 21 มี.ค. 2565 ]175
15 คู่มือ การปฏิบัติงานพัสดุ [ 21 มี.ค. 2565 ]177
16 คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 5 มิ.ย. 2562 ]227
17 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 5 มิ.ย. 2562 ]239
18 คู่มือการปฏิบัติงาน [ 5 มิ.ย. 2562 ]184
19 คู่มือการปฏิบัติงาน [ 5 มิ.ย. 2562 ]238
20 คู่มือการปฏิบัติงาน [ 5 มิ.ย. 2562 ]191
 
หน้า 1|2