องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานบันทึกโครงการ/กิจกรรม/มาตรการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกะดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 20 มี.ค. 2567 ]19
2 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 20 ก.ค. 2565 ]23
3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 20 ก.ค. 2565 ]22
4 ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรั่ปชั่น ประจำปี 2565 [ 24 มี.ค. 2565 ]187
5 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]212
6 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 24 ก.พ. 2565 ]196
7 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต 2562-2564 [ 5 มิ.ย. 2562 ]269
8 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2562 [ 5 มิ.ย. 2562 ]255
9 รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน [ 5 มิ.ย. 2562 ]261
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน เรื่องแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) [ 5 มิ.ย. 2562 ]316