องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แจ้งผลการดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 14 [ 26 ส.ค. 2565 ]56
2 แจ้งผลการดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2 [ 26 ส.ค. 2565 ]54
3 แจ้งผลการดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 5 [ 2 ส.ค. 2565 ]55
4 แจ้งผลการดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 7 [ 25 ก.ค. 2565 ]54
5 แจ้งผลการดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 11 [ 11 ก.ค. 2565 ]52
6 แจ้งผลการดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 8 [ 11 ก.ค. 2565 ]54
7 แจ้งผลการดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3 [ 23 พ.ค. 2565 ]54
8 คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 25 มี.ค. 2565 ]225
9 ประกาศ เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินใสสะอาด" [ 10 มี.ค. 2565 ]184
10 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 9 มี.ค. 2565 ]160
11 ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน [ 7 มี.ค. 2565 ]173
12 ประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 28 ก.พ. 2565 ]184
13 ประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน [ 28 ก.พ. 2565 ]231
14 ประกาศ เรื่อง ช่องทางรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ [ 28 ก.พ. 2565 ]198
15 คำสั่ง แต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ [ 28 ก.พ. 2565 ]197
16 คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 28 ก.พ. 2565 ]178
17 ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 23 ก.พ. 2565 ]184
18 ประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการร้องเรียนการทุจริต [ 23 ก.พ. 2565 ]190
19 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันรับสินบน [ 23 ก.พ. 2565 ]173
20 ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 23 ก.พ. 2565 ]180
 
หน้า 1|2