องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 85 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขาม (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2567 ]12
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2567 ]11
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๕๘-๐๑๒ สายทางบ้านโนนคูณ - บ้านหัวบึง หมู่ที่ ๕ บ้านหัวบึง ตำบลตาเนิน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๔๐๐ ตาราง [ 11 เม.ย. 2567 ]20
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2567 ]11
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน ณ จุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๗ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2567 ]9
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กฉ ๖๒๖๗ ชย) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2567 ]10
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ ลดฝุ่น PM.๒.๕ (สำนักปลัด) [ 4 เม.ย. 2567 ]12
8 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิด ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบ ไม่ตํ่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตํ่ากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์แบบดับเบิ้ลแค็บ [ 27 มี.ค. 2567 ]23
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ จากบ้านนายจำนง นิขุนทด ถึง หน้าวัดราชภูมิ ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2567 ]18
10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 58-012 สายทางบ้านโนนคูณ - บ้านหัวบึง หมู่ที่ 5 บ้านหัวบึง ตำบลตาเนิน กว้าง 5 เมตร ยาว 1.280 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,400 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร อบต.ตาเนิน [ 12 มี.ค. 2567 ]18
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงสีชุมชน ถึง โรงเรียนบ้านหนองแขม หมู่ที่ ๖ บ้านหนองแขม ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2567 ]20
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน จากบ้านนายคะเนียง บุญหนา ถึง ต.รังงาม หมู่ที่ ๘ บ้านโกรกกุลา ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2567 ]17
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำทิ้งจากบ้าน นายอ๊อด วรกุล ถึงบ้านนางฉวี โพธิ์นอก หมู่ที่ ๑๒ บ้านเนินสมบูรณ์ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2567 ]16
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมลูกรังคลองบงพร้อมปรับเกรด หมู่ที่ ๒ บ้านหนองขาม ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2567 ]18
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สาย ที่นานายชิน นามกิ่ง ถึง ที่นา นางละมุน ชมด่านกลาง หมู่ที่ ๑๑ บ้านบึงสง่า ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2567 ]17
16 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายโนนคูณ คลองหนองไผ่แยกป่าช้าบ้านหนองแขม หมู่ที่ ๗ บ้านโนนคูณ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2567 ]14
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ซอยบ้านนายสมร เกสันเทียะ บ้านบึงสง่า ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2567 ]13
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปิดเทอมภาคเรียนที่ ๒/๑๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2567 ]13
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2567 ]16
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรชำรุด หมู่ที่ ๑๑ บ้านบึงสง่า ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2567 ]13
 
หน้า 1|2|3|4|5