องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 57 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) [ 8 พ.ค. 2566 ]24
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายศาลปู่ตา ถึง นานายคล้าย เชื้อจันอัด หมู่ที่ ๑๓ บ้านราชภูมิ [ 3 พ.ค. 2566 ]18
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโนนไร่ - บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านโนนไร่ [ 3 พ.ค. 2566 ]23
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโนนไร่-บ้านดอนเปล้า หมู่ที่ ๓ บ้านโนนไร่ [ 3 พ.ค. 2566 ]14
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๖-๐๐๐๕ (กองคลัง) [ 1 พ.ค. 2566 ]16
6 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 19 เม.ย. 2566 ]17
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) [ 11 เม.ย. 2566 ]18
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างประตู ปิด เปิดน้ำ บึงปื้ด หมู่ที่ ๑๑ [ 10 เม.ย. 2566 ]17
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อชุดกีฬา โครงการจัดการขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลตาเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 23 มี.ค. 2566 ]14
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ [ 13 มี.ค. 2566 ]15
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปิดภาคเรียนเทอม 2/2565 (กองการศึกษาฯ) [ 13 มี.ค. 2566 ]14
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงาน (ห้องประชุม) [ 8 มี.ค. 2566 ]14
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) [ 7 มี.ค. 2566 ]16
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) [ 7 มี.ค. 2566 ]14
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สำนักปลัด) [ 7 มี.ค. 2566 ]14
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำทิ้งสายโรงเรียนบ้านหนองแขม บ้านหนองแขม หมู่ที่ 6 ตำบลตาเนิน [ 1 มี.ค. 2566 ]16
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการบริหารงานและศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน [ 20 ก.พ. 2566 ]15
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) [ 7 ก.พ. 2566 ]14
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) [ 7 ก.พ. 2566 ]14
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซ่มถนนลูกรังสายโกรกุลา ถึง หนองแขม หมู่ที่ 8 บ้านโกรกกุลา ตำบลตาเนิน [ 27 ม.ค. 2566 ]16
 
หน้า 1|2|3