องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.58-002 สายบ้านเนินทอง-บ้านโนนไร่ ช่วงที่ 1 บ้านเนินทอง หมู่ที่ 10 - บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 กว้าง 6 เมตร ยาว 920 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริ [ 23 ม.ค. 2562 ]244
2 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.58-002 สายบ้านเนินทอง-บ้านโนนไร่ ช่วงที่ 2 บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 - บ้านโนนไร่ หมู่ที่ 3 ก 6 ม. ย. 1,250 ม. ห. 0.15 ม. ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. องค์บริหารส่วนตำบลตา [ 28 ธ.ค. 2561 ]248
3 ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ [ 28 เม.ย. 2560 ]199
4 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ 7 [ 27 ต.ค. 2559 ]233
5 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ 9 [ 27 ต.ค. 2559 ]207
6 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเคปซิลเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านตาเนิน - บ้านช่อระกา [ 1 มิ.ย. 2559 ]233
7 ประกาศประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านตาเนิน-บ้านช่อระกา [ 22 ต.ค. 2558 ]151
8 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 2 โครงการ [ 5 มิ.ย. 2558 ]160
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยเสียว บ้านหนองโพธิ์ ม.4 [ 29 ต.ค. 2557 ]165
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน เรื่องสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 21 ต.ค. 2557 ]157
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (สถ.ศพด.2) บ้านหนองขาม ม.2 [ 10 ต.ค. 2557 ]98
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการปฐมวัยที่ใช้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 25 ส.ค. 2557 ]129
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 25 ส.ค. 2557 ]95
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน เรื่องประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 12 โครงการ [ 10 มิ.ย. 2557 ]99
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ [ 11 มิ.ย. 2556 ]103
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการปฐมวัยที่ใช้สำหร้บศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 5 เม.ย. 2556 ]97
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ [ 3 เม.ย. 2556 ]102