องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
ประกาศราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 70 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านตาเนิน-บ้านช่อระกา [ 20 ต.ค. 2558 ]107
42 ประกาศราคากลางโีครงการเปลี่ยนท่อประปาหมู่บ้าน ม. 9 [ 4 มิ.ย. 2558 ]89
43 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง คสล./ลาดยาง ม.4 [ 4 มิ.ย. 2558 ]92
44 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล./ลาดยาง ม.4 [ 4 มิ.ย. 2558 ]139
45 ประกาศราคากลางโครงการเปลี่ยนท่อประปาหมู่บ้าน ม. 9 [ 4 มิ.ย. 2558 ]106
46 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านตาเนิน-บ้านช่อระกา [ 10 ก.พ. 2558 ]100
47 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต บ้านหัวบึง [ 30 ธ.ค. 2557 ]96
48 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน บ้านโกรกกุลา [ 30 ธ.ค. 2557 ]139
49 โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยเสียว บ้านหนองโพธิ์ [ 28 ต.ค. 2557 ]104
50 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน 125 จำนวน 190 วัน [ 17 ต.ค. 2557 ]100
51 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน บ้านหนองขาม [ 9 ต.ค. 2557 ]92
52 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 12 พ.ค. 2557 ]90
53 โครงการจัดซื้อสื่อการเรียน การสอน วัสดุการศึกษา [ 12 พ.ค. 2557 ]94
54 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบึงสง่า ม.11 [ 11 เม.ย. 2557 ]96
55 โครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กลานตลาดชุมชนบ้านตาเนิน [ 10 เม.ย. 2557 ]109
56 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ชนิด2ช่อง ลำห้วยยาง บ้านเนินทอง [ 10 เม.ย. 2557 ]90
57 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ชนิด2ช่อง ลำห้วยยาง บ้านเนินสมบรูณ์ [ 10 เม.ย. 2557 ]101
58 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ชนิด2ช่อง อ่างเก็บน้ำชลประทาน บ้านหนองแขม [ 10 เม.ย. 2557 ]103
59 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ชนิด2ช่อง คลองหนองไผ่ บ้านโนนคูณ [ 10 เม.ย. 2557 ]125
60 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ชนิด1ช่อง ถนนสายหนองละกอ-ตลุกหิน บ้านสามหลักพัฒนา [ 10 เม.ย. 2557 ]115
 
|1|2หน้า 3|4