องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [ 11 ม.ค. 2567 ]3
2 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 มี.ค. 2566 ]53
3 รายงานผลการดำเนินตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) [ 8 เม.ย. 2565 ]186
4 ประกาศ เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]163
5 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 ต.ค. 2564 ]177
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 11 ต.ค. 2564 ]208
7 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 3 พ.ย. 2563 ]264
8 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2561 [ 8 พ.ค. 2562 ]241
9 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2560 [ 31 ต.ค. 2560 ]225
10 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2559 [ 1 ธ.ค. 2559 ]230
11 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 [ 30 ธ.ค. 2558 ]236
12 งบแสดงฐานะการเงินปีงบประมาณ 2557 [ 2 ธ.ค. 2557 ]244
13 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 22 พ.ย. 2556 ]273
14 งบแสดงฐานะการเงินปีงบประมาณ 2555 [ 31 ต.ค. 2555 ]231
15 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2554 [ 16 พ.ย. 2554 ]283
16 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2553 [ 15 ธ.ค. 2553 ]242
17 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2553 [ 15 ธ.ค. 2553 ]195
18 การเงิน9 [ 10 พ.ย. 2552 ]183
19 การเงิน8 [ 10 พ.ย. 2552 ]175
20 การเงิน7 [ 10 พ.ย. 2552 ]176
 
หน้า 1|2