องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 3 [ 18 มี.ค. 2567 ]11
2 รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [ 11 ม.ค. 2567 ]15
3 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 2 [ 27 ธ.ค. 2566 ]15
4 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1 [ 29 ก.ย. 2566 ]19
5 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 มี.ค. 2566 ]66
6 รายงานผลการดำเนินตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) [ 8 เม.ย. 2565 ]204
7 ประกาศ เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]180
8 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 ต.ค. 2564 ]199
9 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 11 ต.ค. 2564 ]226
10 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 3 พ.ย. 2563 ]280
11 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2561 [ 8 พ.ค. 2562 ]257
12 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2560 [ 31 ต.ค. 2560 ]244
13 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2559 [ 1 ธ.ค. 2559 ]246
14 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 [ 30 ธ.ค. 2558 ]255
15 งบแสดงฐานะการเงินปีงบประมาณ 2557 [ 2 ธ.ค. 2557 ]262
16 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 22 พ.ย. 2556 ]291
17 งบแสดงฐานะการเงินปีงบประมาณ 2555 [ 31 ต.ค. 2555 ]248
18 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2554 [ 16 พ.ย. 2554 ]303
19 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2553 [ 15 ธ.ค. 2553 ]260
20 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2553 [ 15 ธ.ค. 2553 ]214
 
หน้า 1|2