องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
 


วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 15.00 น. นางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินในนามผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน พร้อมด้วยประธานคณะกรรมการบริหารงานโรงเรียนผู้สูงอายุฯ


วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 15.00 น. นางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินในนามผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน พร้อมด้วยประธานคณะกรรมการบริหารงานโรงเรียนผู้สูงอายุฯ ตัวแทนสมาชิกนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน และนายอำนาจ สายบุตร ส.อบต.หมู่ 8 บ้านโกรกกุลา ร่วมทำบุญถวายปัจจัยและถวายน้ำปานะ แด่พระภิกษุสงฆ์ และผู้ร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมฯ ตามโครงการประพฤติวัตรปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะ ประจำปี 2567 ณ วัดเนินทอง หมู่ที่ 10 ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

2024-05-16
2024-05-15
2024-05-09
2024-04-29
2024-04-15
2024-04-11
2024-04-10
2024-04-05
2024-04-05
2024-04-03