องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
 


วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นางภัทรชนันท์ ผ่องผาด นายอำเภอเนินสง่า พร้อมด้วยนางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน และหัวหน้าส่วนราชการในเขตอำเภอเนินสง่า ให้การต้อนรับ นางสาวอรอา


วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นางภัทรชนันท์ ผ่องผาด นายอำเภอเนินสง่า พร้อมด้วยนางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน และหัวหน้าส่วนราชการในเขตอำเภอเนินสง่า ให้การต้อนรับ นางสาวอรอาภา โล่ห์วีระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เนื่องในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่อำเภอเนินสง่า

ในการนี้ ทางคณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตตำบลตาเนิน คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน The Spirit OF Chaiyaphum และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไข่เค็มบ้านตาเนิน โดยได้รับฟังข้อมูลกลุ่มฯ และให้คำแนะนำแนวทางการขยายโอกาสทางการตลาดต่อไป

2024-04-15
2024-04-11
2024-04-10
2024-04-05
2024-04-05
2024-04-03
2024-03-28
2024-03-27
2024-03-27
2024-03-27