องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
 


วันที่ 12 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินร่วมกับศูนย์การเรียนรู้อำเภอเนินสง่า ได้จัดโครงการฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรวิชาการทำพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า โดยมีตัวแทนผู้สูงอายุ จำนวน 19 คน เข้าร่วมกิจกรร


วันที่ 12 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินร่วมกับศูนย์การเรียนรู้อำเภอเนินสง่า ได้จัดโครงการฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรวิชาการทำพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า โดยมีตัวแทนผู้สูงอายุ จำนวน 19 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ฝึกทักษะทางอาชีพและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน

2024-04-15
2024-04-11
2024-04-10
2024-04-05
2024-04-05
2024-04-03
2024-03-28
2024-03-27
2024-03-27
2024-03-27