องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
 


วันที่ 27 ธันวาคม 2566 นางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน มอบหมายให้นายชูชาติ หวังกล่อมกลาง รองนายกฯ และนางสาวกิ่งกาญจน์ จิตรมา เลขานุการนายกฯ ส่งมอบเสื้อกันหนาวที่ได้รับการสนับสนุนจากม


วันที่ 27 ธันวาคม 2566 นางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน มอบหมายให้นายชูชาติ หวังกล่อมกลาง รองนายกฯ และนางสาวกิ่งกาญจน์ จิตรมา เลขานุการนายกฯ ส่งมอบเสื้อกันหนาวที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิกระจกเงา เพื่อมอบให้กับประชาชนกลุ่มด้อยโอกาสในเขตพื้นที่ตำบลตาเนิน ทั้ง 14 หมู่บ้าน

โดยมีสมาชิกสภา อบต.ตาเนิน ร่วมรับมอบและส่งต่อให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

2024-04-15
2024-04-11
2024-04-10
2024-04-05
2024-04-05
2024-04-03
2024-03-28
2024-03-27
2024-03-27
2024-03-27